Slovník pojmů a jmen

Jediná oficiální politická organizace Čechů v Protektorátu. V letech 1939–1940 se snažila zachovat alespoň kulturní svébytnost českého národa, od roku 1941 je však již otevřeně proněmecká. V jejím čele stál státní prezident E. Hácha a Výbor národního souručenství, posléze ústřední vedení.