Slovník pojmů a jmen

Po Mnichovské dohodě uzavřené 30. září 1938, jíž byla část československého pohraničí připojena k Německu, opustil prezident Edvard Beneš území republiky. V roce 1939 se usídlil v Londýně, kde se postupně rodila československá zahraniční vláda, která byla v průběhu války uznána Spojenci. Londýnská reprezentace představovala rovněž centrum československého zahraničního odboje.