Slovník pojmů a jmen

Také nazývané Květnovým povstáním českého lidu. K ozbrojenému vystoupení proti německé okupaci došlo v prvních květnových dnech roku 1945. Začalo 1. května v Přerově a pokračovalo v dalších městech a obcích Čech a Moravy. 5. května vypuklo povstání v Praze, kde se moci ujala revoluční Česká národní rada. Povstání bylo provázeno protiněmeckými sabotážemi, ale i otevřenými střety s jednotkami wehrmachtu a SS. K incidentům mezi povstalci a ustupujícími Němci docházelo ještě několik dní po německé kapitulaci z 8. května 1945. Českého povstání se zúčastnilo asi 100 000 lidí, z nichž na 8 000 padlo (z toho 3 700 v Praze). Jeho nejvýznamnějším přínosem bylo rozložení zázemí německé armády operující v českých zemích, která byla nucena své frontové jednotky odpoutat na východě od nepřítele (Sovětské armády) ve snaze o urychlený přesun na západ do amerického zajetí. České země tak byly ušetřeny hrůz a ničení, které by souvisely s přechodem fronty přes jejich území.