Slovník pojmů a jmen

Okruh českých žurnalistů, kteří v době po 15. březnu 1939 vystoupili s nabídkou aktivní spolupráce s okupanty. Publikovali a jinak veřejně vystupovali v duchu nacistické germanizační politiky v Protektorátu. Mezi nejznámější aktivistické novináře patřili Karel Lažnovský, Emanuel Vajtauer, Vladimír Krychtálek, Vladimír Ryba, Václav Crha, Karel Werner ad.