Dle Hitlerova výnosu z 16. března 1939 stál v čele Protektorátu Čechy a Morava jemu odpovědný říšský protektor (Reichsprotektor). V souvislosti se změnou okupační politiky odešel v září 1941 Konstantin von Neurath, který zastával tuto funkci, na zdravotní dovolenou, aniž by byl ovšem Hitlerem odvolán. Na jeho místo přišel Reinhard Heydrich, který pak užíval titulu „zastupující“ říšský protektor. Tím byl také Heydrichův nástupce Kurt Daluege, jenž byl ve funkci do té doby, než byl v roce 1943 konečně von Neurath odvolán a novým říšským protektorem jmenován Wilhem Frick.