Reichsdeutsche. Označení pro Němce pocházející z území vlastního Německa.