Obrana národa. Odbojová organizace ustavená generalitou a vyššími důstojníky bývalé československé armády. Byla budována hierarchicky, po vojenském vzoru. Připravovala se především na ozbrojené povstání proti okupantům. Vydávala ilegální časopis V boj. Poté, co se gestapu na sklonku roku 1939 podařilo proniknout do její řídící sítě, došlo k zatýkání jejích členů a likvidaci této organizace.