Maturanti pracovně nasazení


Žáci, kteří byli totálně nasazeni do válečné výroby, a tudíž předčasně opouštěli poslední třídu, nemuseli skládat maturitní zkoušku. Pouze obdrželi vysvědčení na odchodnou. Jestliže vykonávali práci svědomitě a mohli to doložit potvrzením od zaměstnavatele, pak bylo toto vysvědčení doplněno potvrzením o složení maturity, aniž by zkoušku dělali.

Zde se můžete podívat, jaká potvrzení a doklady musel pracovně nasazený žák předložit, aby vysvědčení o maturitní zkoušce získal (i když ji fakticky neskládal).