Robert Bárta

       opis Vysvědčení dospělosti


 

01

02

03

SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích, f. 750 - České státní reálné gymnázium Litoměřice, Terezín, k. 14.