Maturitní protokoly - pokyny ke zkoušce, léto 1940


01

 

SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích, f. 750 - České státní reálné gymnázium Litoměřice, Terezín, k. 14.