Maturitní protokoly - zápis o průběhu zkoušky, léto 1940 


 

02

03

01

SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích, f. 750 - České státní reálné gymnázium Litoměřice, Terezín, k. 14.