Narozeniny Emila Háchy


Narozeniny státního prezidenta Emila Háchy měly být ve školách slavnostně připomínány, o čemž hovoří např. oběžník ředitelství obchodní akademie v Kolíně z července 1943.

01

SOkA Kolín, fond OA Kolín, k. 38, oběžníky pro žactvo 1943/1944.