Zavedení automobilové jízdy na pravé straně silnic v březnu 1939, čímž došlo k sjednocení pravidel silničního provozu v Německu a v českých zemích. Junáci – skauti se účastnili informační kampaně v ulicích měst, která tuto změnu provázela a měla zajistit její bezproblémový průběh.