Časopis Zteč


Zteč vycházel každých čtrnáct dní od podzimu 1942 do jara 1945 a byl nejdéle vydávaným časopisem Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (   Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě).

Přinášel informace, které se v prvé řadě týkaly činnosti Kuratoria pro výchovu mládeže. Nicméně objevovaly se v něm i statě popisující a vysvětlující tehdejší všeobecné dění, a to samozřejmě ve stejném duchu, jak ho popisoval a vysvětloval i jiný oficiální protektorátní tisk.

Zteč měl oslovit dospívající mládež prostřednictvím různých povídek a příběhů, které v sobě leckdy měly silný propagandistický náboj. Své články v něm uveřejňovali nejen funkcionáři Kuratoria, ale i někteří protektorátní aktivističtí (s okupanty kolaborující) novináři. V roce 1943 se na jeho obsahu svými příběhy dokonce podílí i Jaroslav Foglar. Je ovšem nutno dodat, že jeho příspěvky nebyly poplatné době a byly psány ve stejném duchu, jako jeho texty před vznikem Protektorátu.

11-1942 12-1942 27-11-1942

Obálka časopisu Zteč (Národní muzeum)