Časopis Správný kluk


Správný kluk byl čtrnáctideník, který vycházel od léta 1943 do jara 1945. Byl časopisem organizace   Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě.

Byl určen chlapcům od 10 do 14 let. Jeho podtitul zněl ‘Časopis radostného mládí’. Přinášel informace o práci Kuratoria, dobrodružné povídky, reportáže z cest, informace o sportu a sportovcích, ale také příběhy s válečnou tématikou. Jeho obsah také nezapřel ducha tehdejší doby a zaměření organizace, která ho vydávala.

I když bylo na jeho stranách proklamováno, že v žádném případě nemá být spojován s časopisem Mladý hlasatel, ve skutečnosti na sebe měl upoutat zájem bývalých čtenářů tohoto časopisu, jenž byl zastaven v roce 1941 a který byl mezi mládeží velmi oblíben. Za tímto účelem se snažil navázat i na tradici jeho čtenářských klubů a založil kluby obdobné, které ovšem nesly název Kroužky Správného kluka. V jeho redakci také v roce 1943 působí i bývalý redaktor Mladého hlasatele a otec jeho čtenářských klubů, Jaroslav Foglar, který právě v tomto roce Kroužky Správného kluka řídí. V roce 1944 již ovšem v jeho redakci nepůsobí.

Na stránkách tohoto časopisu nepravidelně vychází kreslený seriál, jenž je nápadně podobný slavným Foglarovým “komiksům“ z přelomu třicátých a čtyřicátých let a který obsahuje silný propagandistický podtext. Autorem jeho obrazové části byl Bohumír Čermák, kreslíř, který byl i jedním ze spolutvůrců slavných Foglarových “Rychlých šípů“.

01-1944 06-1944 11-1944

Obálky časopisu Správný kluk (Národní muzeum)