Časopis Dívčí svět


Časopis Dívčí svět byl dívčí obdobou chlapeckého časopisu Správný kluk.

Vycházel každých čtrnáct dní od léta 1943. V polovině září 1944 je jeho tisk z válečných důvodů zastaven.

Dívčí svět byl svou formou a náplní zaměřen na dívky ve věkovém rozmezí 10 - 14 let. Pokusil se pracovat s fenoménem čtenářských klubů, které nesly název Kroužky Dívčího světa.

 


01-1944 03-1944 04-1944


06-1944 22-03-1944


Některé z obálek časopisu Dívčí svět (Národní muzeum)