Pojmosloví


Okupace přinesla též úpravu ve vyjadřování. Některá slova měla být zapomenuta.

Příklady změn:

  • Slovo „československý“ bylo nahrazeno slovem „český“, nadále se toto slovo mohlo užívat jen ve smyslu historickém.
  • Na vysvědčení, opisech vysvědčení a dalších dokumentech se změnil název státu na Protektorát Čechy a Morava.
  • Češi nebyli nazýváni občané, ale Státní příslušníci Protektorátu Čechy a Morava.

Muzeum Komenského v Přerově.