Hymna Velkoněmecké říše


Ve věstníku Ministerstva školství se na jaře 1941 objevilo toto nařízení:

„Žactvo všech škol s českým jazykem vyučovacím v Protektorátě Čechy a Morava je povinno znáti hymnu Velkoněmecké říše.

Buď proto všechno žactvo seznámeno se slovním textem ... v hodinách němčiny a s notovým textem v hodinách zpěvu v původním znění. Na školách a v třídách, kde je zpěv zaveden, buďte hymny Velkoněmecké říše předehrány na klavír, harmonium nebo housle; na školách a v třídách, kde není zpěv zaveden, třeba žactvo seznámiti s nápěvem v hodinách němčiny s pomocí uvedených hudebních nástrojů nebo s pomocí gramofonu, eventuálně se může k tomuto úkolu použíti místního učitele zpěvu nebo hudby.“

SOkA Kolín, Věstník MŠaNO, 1941.

V následujícím dokumentu si můžete přečíst pokyny k praktickému nácviku hymny.

SOkA Kolín, fond OA Kolín, k. 32, oběžníky pro žactvo 1941/1942.