Dopis studenta Vyšší průmyslové školy v Hradci Králové


Jablonec nad Nisou 27. 11. 1942

 

Ředitelství Vyšší průmyslové školy v Hradci Králové

 

Odpusťte mi prosím, že jsem nucen psát tímto způsobem, ale není mi to jinak možné.

Byl jsem povolán na práci do říše dříve, než mi bylo původně při odvodu určeno. Neměl jsem proto čas, abych zašel do školy a osobně to oznámil.

Úřad práce v Jičíně mě určil jako instalatéra do Jablonce. Když jsem dojel na místo a hlásil se u určené firmy, poznal jsem, že nikoho nečekali a že mají všechna místa obsazena. Tak jsem zůstal bez přístřeší, bez peněz a protože nemám bydliště, nemohu se přihlásit a proto také nedostanu potravinové lístky, a tak jsem dosud.

Obrátil jsem se na úřad práce. Domů mě pustit nechtěli a určili mě jako pom. dělníka do nějaké továrny. Měl jsem nastoupit, ale nešel jsem a našel jsem si místo od mého oboru u firmy Dikow. Tam mě velmi rádi přijmuli a nyní se dohadují s úřadem práce a tou továrnou, kam jsem byl určen. Jak to dopadne, nevím. Kdyby mi nepomáhal zde zaměstnaný kamarád, byl bych již nucen z hladu utéci.

Prosím, jestli snad vyjde nějaké nařízení, na základě kterého bych se mohl vrátit do školy, oznamte mi to laskavě.


S úctou: Stanislav Hylmar