Totální válečné nasazení


 FO00164883

Mládež odjíždějící na práci v rámci totálního nasazení, ČTK.

Období let 1943 až 1945 je spojeno s totálním nasazením pracovních sil ve válečném průmyslu a jemu příbuzných odvětvích. Totální válečné nasazení (Totaler Kriegseinsatz) postihlo rovněž velkou část české školní mládeže.

Na základě povolání celého ročníku 1924 na práce do leteckého průmyslu odjelo v lednu a únoru 1944 do říše 17,5 tisíc chlapců a dívek. V mnoha případech se jednalo o studenty posledních ročníků středních a odborných škol připravujících se právě na maturitní zkoušky.

Nebezpečí ohrožení života bylo vystaveno zejména mnoho studentů, kteří byli povoláni ke službě u uniformovaných německých složek zajišťujících záchranné práce bezprostředně po bombardování: Protiletecké ochrany (   Luftschutz ) a Technické nouzové pomoci (   Technická nouzová pomoc ).

V období letních prázdnin 1944 byli žáci a studenti nasazováni na práci v mnohem větším měřítku než kdykoli předtím.

Nejvíce se   totální nasazení  projevilo ve školním roce 1944/1945.

Žáci pracovně nasazení a maturitní zkoušky (zkoušky dospělosti)  

U uniformovaných německých složek 

Pracovní nasazení v létě 1944 

Školní rok 1944/1945