Školní rok 1944/1945


Pro školní rok 1944/1945 připravovala okupační správa dalekosáhlé změny. Osmé ročníky českých středních škol byly uzavřeny a jejich studenty čekalo pracovní nasazení ve stavebnictví a zemědělství. Povoláváni byli i někteří studenti VII. ročníků, většinou k uniformovaným německým protipožárním složkám.

Časem dostávali žáci přikazovací výměry k pracovnímu nasazení

Všimněte si, co vše bylo na přikazovacím pracovním výměru poznamenáno.

 

Ze vzpomínek pamětníků:

Paní Fauová (nar. 1927, na podzim 1938 se rodina přestěhovala z Mostecka do Příbrami) vzpomínky na pracovní nasazení v létě 1944 a v následujícím školním roce (1944/1945) popsala následovně:

"V létě po školním roce 1943/1944 jsme museli my, studenti, jít někam na brigádu, např. na statek. Já jsme šla na statek vzdálený asi 25 km od Příbrami, kde jsem byla i ubytována. Dělala jsem   povřísla , sklízela mák a hrách. Kromě zemědělských prací jsem zde také učila hospodářovu vnučku německy. Po prázdninách jsem již nenastoupila na obchodní školu, ale musela jít někam povinně do práce. Pracovní úřad mě poslal do „Prachárny“ ve Vlašimi, ale tatínek mně nakonec sehnal práci na úpravně v dole, kde pracovali i studenti učitelského ústavu, obchodní akademie a hornického učiliště. Později jsem ještě pracovala na dole Anenská a v třídírně v Březových Horách."