Pracovní nasazení v létě 1944


Začátkem července 1944 vyšlo nařízení týkající se nasazení školáků během letních prázdnin. Již nešlo jen o práci v zemědělství, ale studenti českých středních škol měli být nasazeni na důležitá pracovní místa, aby ulevili nemocným či unaveným dělníkům.

Pracovní nasazení bylo např. v případě pražských škol rozděleno podle tříd:

  • sklizeň chmele (III.–VI. třída)

  • balíková služba u poštovního úřadu (V. třída)

  • poslíčci, dozor na železnici, průvodčí ve vlečné tramvaji (V.–VI. třída)

Z VI. třídy se ale např. na tyto práce mohla přihlásit nanejvýš polovina, zbytek a pak hlavně VII. ročníky měly zůstat jako zálohy, kdyby se objevila jiná, důležitější a bezodkladná práce (např. sklizeň, služba v protiletecké ochraně apod.). Ředitelé škol měli zůstat se svými studenty ve stálém spojení pro případ, že je bude nutno pracovně nasadit.

Žáci v balíkové službě u Úřadu vlakových pošt v Praze (Bahnpostamt Prag) pracovali v 2–3týdenních turnusech, pracovní doba byla cca 8 hodin. Dostávali plat a byli též pojištěni.

Jako průvodčí „Městských podniků pražských“ (Stadtwerke Prag) bylo zaměstnáno na 300 žáků ve věku 17 let po celou dobu prázdnin. Pracovní doba byla 6 hodin denně a 5 dní v týdnu. Den se dělil na tři směny (5–11, 11–17, 17–23), směny se střídaly po týdnu. Žáci obdrželi běžný plat s příplatky a pojištěním. Před nástupem do služby byli všichni proškoleni.

Na železnici v Praze pracovalo na 450 žáků, pouze chlapců z V. a VI. ročníků. I zde se pracovalo ve třech turnusech (2–3týdenních). Pracovní doba byla 6–8 hodin denně, 6 dnů v týdnu. V neděli bylo volno. Žáci dostali běžný plat a pojištění.

Podobné nasazení jako v Praze pak bylo možné i v dalších městech  dle místních potřeb.