U uniformovaných německých složek


Foto 2Aa2

Soukromý archiv Martina Veselého.

Česká mládež byla povolávána také k německým policejním jednotkám - Protiletecké ochranné policii (Luftschutzpolizei) a Technické nouzové pomoci (Technische Nothilfe).

Luftschutzpolizei a Technische Nothilfe byly složky německé uniformované policie, mezi jejichž úkoly patřilo mimo jiné likvidovat následky leteckých útoků a bombardování. K oběma útvarům byli zařazováni také studenti vyšších ročníků středních a odborných škol z Protektorátu, kteří se tak podíleli na nebezpečných odklizovacích pracích v bombardovaných oblastech Německa.

Nejpočetnější skupina české mládeže – 2 000 studentů průmyslových škol, byla nasazena od léta 1943 v několika německých městech (Düsseldorf, Hamburk, Berlín, Kolín nad Rýnem, Hannover) poté, co je říši nabídl protektorátní ministr školství,    Emanuel Moravec . Po zprávách o mrtvých a raněných přiměla Kancelář státního prezidenta Háchy ministra školství, aby studenty z nasazení u Technische Nothilfe po půl roce odvolal.

Povolávání studentů k Luftschutzpolizei, Technische Nothilfe i k jiným protipožárním útvarům nicméně pokračovalo i v roce 1944. Nasazeni byli také u jednotek působících na protektorátním území. Nasazení žáků bylo zaznamenáváno i v třídních knihách.  

Vzpomínky Ludvíka Landiše (nasazen v roce 1942 po maturitě na obchodní akademii) přibližují nebezpečí a psychickou zátěž při zasahování v bombardovaném Hamburku.