Hledání mandelinky bramborové


Mandelinka bramborová se do Evropy dostala prostřednictvím lodní dopravy a v poslední čtvrtině 19. století z amerického kontinentu. Její evropský výskyt byl nejdříve zaznamenán v okolí německých a anglických přístavů. Časem se stala velmi rozšířeným škůdcem a boj s ní byl během 1. poloviny 20. století většinou neúspěšný. Na vyhubení brouka byly použity různé postřiky, které ho ovšem nezahubily. V meziválečném období se vyskytovala zejména ve Velké Británii, Belgii, Německu, Švýcarsku a Polsku.

Za války se Německo obávalo, že se mandelinka vyskytne i na území Protektorátu. Už v roce 1939 bylo vydáno nařízení o takzvaných hledacích dnech a obyvatelé Protektorátu, především školní mládež, pročesávali zem. Pátralo se např. kolem železničních tratí, neboť se vycházelo z předpokladu, že by sem mohl být škůdce zavlečen spolu s německými vojsky přesouvajícími se na východ. První výskyt byl ovšem potvrzen až po válce v létě 1945.

 

 A upozornění na brouka v učebnici Odborná nauka pro lidové školy zemědělské:

 

 

Stránka z učebnice Odborná nauka pro lidové školy zemědělské, rok vydání: 1943 (SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích, sbírka učebnic)