Sklizeň okopanin


V případě, že zemědělci nebyli schopni včas sklidit brambory a řepu, pak měla být k tomuto účelu využita mládež starší 10 let. Dohled nad pracující mládeží zajišťovali učitelé. Žáci byli placeni podle hodinové mzdy platné pro nejnižší mzdovou třídu zemědělských dělníků.

Nahlédněte do výkazu účasti žactva terezínského gymnázia na sklizňových pracích v létě 1939 a zjistěte, jaké další práce mladí lidé vykonávali?