Městská mládež pomáhá venkovu“


Žáci měli pomáhat v rámci této akce sklízet úrodu v zemědělství. Bylo propagandisticky vysvětlováno, že akce měla městské mládeži poskytnout o prázdninách účelné zaměstnání a zotavení pohybem na venkově.

Byla určena dětem a mládeži od 8 let, tito byli rozděleni do 3 věkových skupin.

I.: děti 813 let: náplň jejich práce byl např. sběr padaného ovoce, klasů, lesních plodin, pasení hus, ošetřování drůbeže atd.

II.: mládež 13–16 let: měla pomáhat při zemědělských pracích, přičemž mělo být dbáno na to, že jsou zde zároveň i kvůli zotavení.

III.: mládež nad 16 let: měla zastat hospodářské práce všeho druhu dle fyzické zdatnosti.

U všech skupin bylo při výběru bráno v úvahu, jak je mládež poslušná, pracovitá, ukázněná a zdravá.

Ti, kteří byli zařazeni do prvních dvou skupin, měli pocházet z městských rodin sociálně slabých.

Žákům bylo poskytnuto ubytování, přiměřená strava a kapesné podle vykonané práce.