Pokyny pro dobrovolnou pomoc v létě 1940 a 1941


 

  • do práce se měli zapojit žáci starší 17 let a ti šestnáctiletí žáci, kteří byli fyzicky vyspělí; apelovalo se i na pracovitost a ukázněnost;

  • žák vyplnil přihlášku (příjmení, jméno, rok a místo narození, třída a škola, přesná adresa bydliště); v přihlášce byla též otázka, kde by si žák přál pracovat, případně u koho, v jakém kraji;

  • kdo se do prací nemohl zapojit, musel předložit omluvenku podepsanou lékařem;

  • žákům bylo poskytnuto ubytování, strava a případně menší kapesné; žáci měli též nemocenské úrazové pojištění;

  • žáci neměli být dáváni na práce, kde byla možnost úrazu (k potahům, ke strojům, nosit těžké pytle s obilím, stejně tak jako nevykonávat celodenní namáhavé práce – např. sečení obilí, nakládání snopů…);

  • po prázdninách vždy museli žáci přinést do školy potvrzení  o tom, u koho pracovali a zdali si vydělali nějaké peníze;

  • učitelé museli vypracovat pracovní výkazy za jednotlivé třídy a následně i výkazy celoškolní; 

  • pokud měli žáci možnost pracovat u příbuzných či známých při žňových pracích, bylo to též možné;

  • v posledním týdnu školního roku mělo ministerstvo zemědělství připravit pro školy krátké informační přednášky o venkovském prostředí.