Emilie Blažková  (1924–2003)


Odkaz1H

Památník Terezín.

Nadějná malířka, do jejíhož života se navždy vrylo trauma způsobené vězněním v Policejní věznici Terezín.

Ema Blažková nenavštěvovala roudnické gymnázium od primy. Nastoupila do něj až v osudném školním roce 1941/1942, a to právě do septimy, jejíž všichni žáci byli 20. června 1942 zatčeni.

Původně studovala na gymnáziu ve Vodičkově ulici v Praze. V létě 1941 zažádal její otec o přeřazení své dcery na roudnické gymnázium. Žádosti bylo vyhověno, Ema se přestěhovala ke svému strýci do Račiněvsi a do školy do Roudnice jezdila na kole.

Ema a neuskutečněná výstava

V té době již malovala a dokonce v květnu 1942 podala na ředitelství gymnázia žádost o možnost uspořádání výstavy vlastních kreseb a olejů v Roudnici nad Labem v době hlavních prázdnin. Z protokolu gymnázia z 29. května 1942 se dozvídáme, že jí tato možnost byla povolena. Musela však sama dbát na příslušné veřejnoprávní a policejní předpisy. Vždyť povolení bylo vydáno jen dva dny po atentátu na Reinharda Heydricha. Později – 23. 6. 1942  uspořádání výstavy odsouhlasil i Tschechischer Landesschulrat für Böhmen in Prag, ovšem na této listině již můžeme číst poznámku připsanou ve škole: "t. č. nepřichází v úvahu, ježto žadatelka je ve vazbě"1.

Ema a věznění v Policejní věznici Terezín

V dochované vzpomínce na zatčení zachytila Ema moment, kdy byly dívky odváděny z gymnázia a kolem chodily nějaké maminky na nákup. Paní Groulová, maminka spolužačky Geni, omdlela.

Také popisuje pobyt dívek v Malé pevnosti. Dívky byly umístěny na nově zřízeném ženském dvoře na cele č. 21. Hrozně na ně zapůsobilo zejména to, když za nimi zapadly dveře a bylo zamčeno. 

„Na cele č. 21 nás bylo jen šestnáct. Všechny jsme si nalezly na to nejhornější patro. Někdy v červenci přišly ženy z Kubišova příbuzenstva….“2

Postupně si dívky na život v cele přivykaly, snažily se přežívat, jak to šlo: „Z počátku se o nás nestarali. Strčili nám sem kýbl s polévkou a nechali nás na pokoji. Zpočátku jsme dost plakaly, ale potom se také blblo. Vykládaly se karty, věštilo se z kafe atd. …“3

 

Emin výtvarný duch ani zde nezahálel. Mít v pevnosti tužku bylo velmi cenné a zároveň nebezpečné (za zakázanou věc byly za trest klencáky – dřepy). První tužku Ema dostala od své spolužačky. Nechala si z ní pouze tuhu a tu měla schovanou ve škvíře na podlaze. Další tužku pak dostala od holek, které byly v tzv. „šojerkomandu“ – uklízely v kancelářích.    

Ema na svých obrázcích dovedně zachytila každodenní život vězněných, zpodobnila některé své spolužačky, malovala též Miladu Horákovou, v té době vězněnou v Malé pevnosti. Nakonec se o její dovednosti dozvěděly i dozorkyně na ženském dvoře. Nebyla za držení tužky potrestána, naopak kreslila obrázky i pro ně. 


 Obrázky Emy Blažkové: Ranní toaleta, PT 2322, © Martina Bezoušková, Marek Gasparovič

                                     Po večerce, PT 2329, © Martina Bezoušková, Marek Gasparovič

                                     My bysme chtěli domů, PT 2310, © Martina Bezoušková, Marek Gasparovič

                                     Vězeňkyně na dvoře, PT 2317, © Martina Bezoušková, Marek Gasparovič


Pracovat začaly dívky až někdy v srpnu 1942. Sklízely zelí a brambory. Na sklizeň zelí vzpomíná Ema takto:

„Při sklízení zelí jsme dělaly to, že když se bachař nekoukal, vrhly jsme se na jednu hlávku a celou jsme ji roztrhaly, takže z ní nic nezbylo, protože ukrást hlávku celou a schovat ji nebylo možné.“4

Stejně jako jiní vězni i Ema posílala domů motáky, a to zašité v prádle. Její maminka vždy prádlo prohlížela a motáky našla. Když pak byla Ema propuštěna domů, měla asi 14 vzkazů pro další rodiče a příbuzné. Některé texty se i učila nazpaměť.

Propuštění z věznice

Ema byla propuštěna 2. listopadu 1942. Poté však byla poslána na manuální práci - odklízet roští v křivoklátských lesích. Tam za ní už mohli jezdit rodiče. Před Vánocemi se vrátila domů.

 


1 Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích, fond č. 752 - Gymnázium Roudnice n. L., k. č. 18.

2 Panátník Terezín, vzpomínka APT č. 868.

3 Tamtéž.

4 Tamtéž.