Vratislav Holát a Jiří Balabán

     


Vratislav Holát, student, narozen 3. července 1926 v Sadské

 

3Dc FA 2140 Holat
Vratislav Holát (Památník Terezín)

Dojmy z počátku posledního válečného roku zaznamenal osmnáctiletý Vratislav Holát v básni „Leden 1945“:

Jde mlčky zápasník… A rve se přece.

Nebe je ztažené a slunce musí plout,

to slunce po mé zapálené řece –

nebe je ztažené a začíná dmout.

Slunce se rozlilo a nad hlavou se vzpíná.

A znovu chrčí prudký žití proud!

A chrčí zase: Síla, krev a špína.

Jen matka má se smutně usmívala,

když brala ruce mé a horký hlas se lesk.

Jen matka má snad něco tušívala,

že jednou udeřím a zmizím jako blesk.


Vratislav Holát, od září 1937 student jednoho pražského gymnázia, k básním tíhl od raného mládí. Ve školní anketě na téma Proč mám, či nemám rád básně? reagoval:

Mám rád básně, protože báseň je (nebo má být!) čistý, neposkvrněný cit a obraz básníkovy duše, vyjádřený veršem. Nejvíce miluji básně Byronovy, Máchovy, které mne svou bolestnou průsvitností, melodickým spádem a obzvláštním slohem zcela okouzlují […].“

Kromě literatury se Vratislav věnoval sportu, nejvíce řeckořímskému zápasu. Přirozený vývoj dobře prospívajícího studenta byl ve školním roce 1941/1942 zlomen. Doba, která je spjata s represáliemi nařízenými na podzim 1941 Reinhardem Heydrichem (   Reinhard Heydrich ), se ve Vratislavově duši odrazila obzvláště silně. Jeho prospěch se prudce zhoršil. Jeho spolužák vzpomínal: „Byl až sveřepý antigermán a antifašista, musel jsem ho kolikrát krotit. Myslel si, že stejně jako ve sportu může i jinde jít na vše rovnou a bez oklik s tím, že buď vyhraje, nebo prohraje.“

Vratislav Holát spolu s dalšími spolužáky vstoupil do protinacistického odboje, a sice do vedení skupiny Boj mladých, která fungovala jako středoškolská odnož odbojové organizace   Předvoj . Bylo to počátkem roku 1944, kdy bylo Holátovi 17 let. Skupina tiskla ilegální časopis, rozšiřovala další tiskoviny, obstarávala falešné legitimace a pod vedením zkušenějších odbojářů prodělala vojenský výcvik.

Rok 1944 mu také přináší nasazení do válečné výroby, pracoval v továrně na elektromotory.

Vezeňská karta Vratislava Holáta z Policejní věznice Terezín

3DA

Památník Terezín.

 


 Jiří Balabán, narozen 15. března 1927 v Praze

 FA  818 Balaban

Jiří Balabán (Památník Terezín)

Spolu s Holátem stál v čele Boje mladých také Jiří Balabán. Narodil se v Praze v březnu 1927 v rodině řidiče tramvaje. Na reálné gymnázium (jiné než Holát) nastoupil v září 1938, zrovna když se začala psát tragická kapitola dějin Československa, spojená s Mnichovskou dohodou (   Mnichovská dohoda ). I u něj se doba okupace radikálně promítla do životní cesty – v kvartě gymnázium opustil a vzdělání si dokončil na obchodní škole.

V roce 1944 nastoupil jako praktikant u firmy se sídlem na Václavském náměstí. Pro odboj začal pracovat už na obchodní škole. Jistě i matčina dlouhodobá nemoc, jakož i špatné sociální poměry rodiny v Protektorátu měly vliv na jeho odbojové odhodlání.

Při zásahu gestapa (   gestapo ) 8. března 1945 jsou oba, Holát i Balabán, zatčeni. Oba projdou krutými výslechy. Jiřímu Balabánovi je teprve 18 let. V dubnu jsou s dalšími spoluvězni odvezeni do Policejní věznice Terezín. Dokonce jsou umístěni ve stejné cele. Dne 2. května 1945 spolu půjdou i na smrt. Oba jsou zastřeleni při poslední popravě v Malé pevnosti.