Pracovní nasazení


Prvních 14 dní byli studenti zařazováni na práci do tzv. vnitřních komand (   vnitřní komando ) v rámci Malé pevnosti. Otto Rehberger vypráví, že: "byl zařazen na betonování v bývalých konírnách. Tam byli rozděleni do různých skupin. V příkopu před pevností vybírali a na kolečkách vyváželi štěrkopísek. Další míchali beton atd." 1

Po 14 dnech se někteří studenti dostali do vnějšího komanda (   vnější komando )   Elbschloss . Dozorce, který s nimi někdy chodil, jim dával trošku jídla, které si nosil z domova. Jindy zase majitel podniku dával dvacetičlenné skupině asi 5ti-kilogramovou pikslu ječného sirupu a každému cigaretu.

Další práci vykonávali studenti na jednom z nádraží v Ústí nad Labem. Pracovali na rozebírání kolejí. Řídili je tam železničáři a hlídali SS. Nechovali se k nim nijak surově. Jeden z vězňů dokonce mohl jít se strážným do Ústí nakoupit zeleninu.

Dalším komandem, kam se chodilo pracovat v rámci vnějších pracovních komand, byl tzv. „Alot Siedlung“- toto komando stavělo baráky na Skřivánku v Ústí n. L. Jiní studenti pracovali v pískovně u Litoměřic, kde za nelidských podmínek těžili písek pro budovanou betonovou silnici kolem Labe.

pokračování: Strava, hygiena a zdravotní péče

 


 1 Památník Terezín, APT č. 1735.