Zatčení studentů a profesorů


V sobotu 4. října 1941 přišli žáci do školy, ale vyučování nezačalo. Do třídy přišel třídní profesor a vyzval je, aby zůstali ve třídách a nerozcházeli se, že přijde ředitel školy a promluví k nim. Ředitel obešel všechny třídy a seznámil žáky s tím, že neznámý pachatel napsal hanlivý dopis o Vůdci a říši a podepsal pod ním studenty jejich školy.

Poté musely všechny třídy nastoupit na dvůr, kde je už očekávalo   gestapo . Jeden z gestapáků je též seznámil s případem a vyzval je, ať se viník přizná. Pohrozil, že pokud se tak nestane, budou všichni souzeni dle stanného práva (   stanné právo ). Nikdo se nepřihlásil.

Studenti čekali, co se bude dít. Gestapáci je začali třídit podle zaměstnání jejich otců. Chlapci z dělnických rodin mohli odejít, několik dalších bylo propuštěno ze zdravotních důvodů a pak nechali jít také ty, kteří měli v příbuzenstvu nějakého Němce. Zůstalo 48 žáků, jež byli zatčeni. S nimi bylo zadrženo ještě 14 učitelů.

Vybraní studenti byli odvedeni do budovy kladenského gestapa. Šli pěšky ulicemi, kde je pozorovali spoluobčané. Na gestapu byli nahnáni do garáží, museli stát čelem ke zdi. Asi po dvou hodinách je začali vyvolávat jménem. Vyvolaný musel běžet poklusem a už se nevrátil. Ostatní začali mít obavy, že je tam gestapáci odstřelují. Vyvolaní však museli doběhnout do kanceláře, přičemž po cestě docházelo k týrání. V kanceláři si je úředníci zapsali a poslali pryč. Venku pak nasedali do nákladních aut a byli odvezeni do Policejní věznice Terezín.

pokračování: V Policejní věznici Terezín