Další osudy vězněných roudnických studentů


Po třech měsících začali být roudničtí studenti z Policejní věznice Terezín propouštěni na svobodu, ovšem museli se ihned hlásit v úřadovně gestapa (   gestapo ) v Kladně. Zde byli poučeni, co smí a nesmí o svém věznění říkat, jak se mají chovat. Posléze byli nasazováni na nejrůznější práce (např. ve WIFO Hněvice, kde se pracovalo na stavbě benzinových nádrží, nebo ve firmě MEWA v Roudnici n. L. apod.) 

Propuštěno bylo po 3–6 měsících věznění z Policejní věznice Terezín celkem 62 studentů.

Do koncentračních táborů bylo z Policejní věznice Terezín posláno 20 studentů (19 chlapců  a 1 dívka).

Domů se již nikdy nevrátilo 13 studentů. Zde se můžete podívat na tablo, které bylo na gymnáziu v Roudnici nad  Labem vytvořeno po válce – na památku zahynulých studentů.


Zpět na Případ roudnických studentů - hlavní stránka