Záminka k zatčení studentů


Případ roudnických studentů se odehrál v době heydrichiády, po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (   Reinhard Heydrich ), v červnu 1942. Tehdy bylo v Roudnici nad Labem zatčeno 84 studentů reálného gymnázia a Vyšší průmyslové školy. 

Podnětem pro zatčení bylo vykonstruované obvinění, že jeden ze studentů gymnázia, septimán Karel Dvořák, chystá atentát na řídícího učitele německé obecné školy v Roudnici n. L., Alfréda Bauera. Bauer byl aktivním členem NSDAP.

Karel Dvořák

1 B

 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích, sbírka dokumentace, perzekuce mládeže.

Alfréd Bauer

P4050071-A. Bauer

SOA Litoměřice se sídlem v Lovosicích, MLS Litoměřice (   Mimořádné lidové soudy ), Lsp 34/45, k. č. 8.

Dalšími záminkami k zatčení bylo podezření na existenci odbojové skupiny na gymnáziu v Roudnici nad Labem, v případě průmyslové školy to bylo schvalování atentátu na Reinharda Heydricha, protiříšské smýšlení a také to, že se studenti zdravili zaťatou pěstí, tj. komunistickým pozdravem.

Zatčení studentů

K zatčení studentů došlo v sobotu 20. června 1942 přímo ve škole. Gymnazisté podle vlastních slov očekávali, že bude zvonit na přestávku, ovšem zvonění se nedočkali. Do budovy školy přišlo   gestapo a zatklo 16 studentů sexty a 30 studentů a studentek septimy.

Další zatýkání proběhlo v průmyslové škole. Zde se jednalo o 38 studentů II. ročníku.

Kronikář roudnického gymnázia zachytil tento den v kronice slovy: "Zatčení žactva celé VII. třídy a chlapců VI. třídy tajnou státní policií z Kladna. Důvod není znám. Téhož dne telegrafické a písemné hlášení na ministerstvo školství a lidové osvěty a na zemskou škol. radu v Praze."1

Rodiče zatčených studentů sepsali dopis adresovaný nástupci zemřelého Reinharda Heydricha - zastupujícímu říšskému protektorovi Kurtu Daluegemu, kde ho prosili o posouzení celé záležitosti.

Na počátku července 1942 se museli rodiče gymnazistů dostavit do školy a stvrdit podpisem převzetí jejich školních věcí.

Na podzim 1942 byli studenti a studentky rozhodnutím ministerstva školství vyloučeni ze všech škol v Protektorátu.

pokračování: Studenti a terezínská Malá pevnost


1 SOkA Litoměřice se sídlem v Lovosicích, kronika Gymnázia v Roudnici n. L.