Případ roudnických studentů


Nacistická okupace dolehla na všechny vrstvy obyvatelstva včetně mládeže školou povinné.

Nejtvrdším a nejtragičtějším zásahem nacistů proti středním školám byla akce kladenského gestapa v době heydrichiády. V červnu 1942 bylo zatčeno a uvězněno v Policejní věznici Terezín 84 žáků dvou roudnických škol - Reálného gymnázia a Vyšší průmyslové školy.

Záminka k zatčení studentů

Studenti a terezínská Malá pevnost

Další osudy vězněných studentů

Vzpomínky studentů na věznění v Policejní věznici Terezín

Emilie Blažková

Miroslav Kubík

Terezínská Malá pevnost a roudničtí studenti (interaktivní mapka)