Kam z obecné školy?


Na počátku Protektorátu mohli všichni schopní žáci po  5. ročníku obecné školy odcházet na tzv. měšťanskou školu (hovorově měšťanku). Ovšem od školního roku 1941/42 byly zavedeny změny. Bylo určeno, že na měšťanku může z obecné školy odejít jen 40 % žáků (později jen 35 %). Tento výběrový přestup na měšťanku pak měl probíhat již po vychození 4. ročníku.

Nejschopnější žáci měli možnost po ukončení 5. ročníku (od školního roku 1941/42 pak 4. ročníku) obecné školy přestoupit po složení přijímacích zkoušek na reálku nebo různé typy gymnázií. Avšak počet dětí, které mohly být k studiu přijaté, byl okupanty oproti stavu před vznikem Protektorátu velmi omezen. 

Ti žáci, kteří vychodili všechny třídy obecné školy, pak mohli odcházet na různé typy odborných či učňovských škol, pokud nenastoupili rovnou na nějaké nekvalifikované pracovní místo.