Obecná škola – školní knihovna


 Jednalo se o vyřazování knih ze školních knihoven.


Příklady nevhodných knih:

Karel Poláček: Edudant a Francimor

  • Karel Poláček byl spisovatelem židovského původu. Byl vězněn v nacistických koncentračních táborech a nedožil se konce 2. světové války.

Josef Kubička: Skautík Čiperka 

  • Skautská organizace   Junák byla od roku 1940 v Protektorátě zakázána.

Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce.

  • Josef Čapek, bratr spisovatele Karla Čapka, byl nacisty uvězněný z politických důvodů. Zahynul v koncentračním táboře.

Další příklady zakázaných knih

Proč bylo nařízeno některé knihy vyřadit? Vyber správnou možnost:

a/  Skutečnosti v nich uvedené neodpovídaly aktuálními vědeckému poznání. 

b/   Byly napsány židovskými či protinacisticky smýšlejícími autory, českými vlasteneckými literáty a také spisovateli pocházejícími z těch zemí, s kterými nacistické Německo válčilo.

Chceš znát příklad knihy, která naopak ve školní knihovně mohla být?

Je zakazování „nebezpečných“ knih typické pouze pro nacistický režim v letech 1933-1945, anebo takto postupovaly a dodnes postupují i jiné totalitní a autoritativní režimy?