Uzavření jilemnického gymnázia


Na reálném gymnasiu v Jilemnici dopustili se někteří žáci VI. a/ třídy v přestávce po třetí vyučovací hodině dne 5. prosince 1940 v učebně hrubé urážky Vůdce a říšského kancléře a zesměšňovali propůjčování řádu železného kříže a říšskoněmecké pozdravy.“

Jilemnické reálné gymnázium bylo na základě tohoto incidentu uzavřeno. To mělo být výstrahou všem českým školám. Aktérům popsaného zesměšňování bylo zakázáno studovat na jiných školách, jejich učitele čekalo disciplinární řízení.