Znáš historii vlastní školy (1939 - 1945)?


Milí žáci,


jestliže chcete pátrat po historii vaší školy v letech 1939-1945, nalezněte nejdříve odpovědi na následující otázky:

1/ Existovala vaše škola již v letech Protektorátu, anebo byla založena až po válce?

2/ Leželo město/obec, v kterém je vaše škola, v Protektorátu, anebo na území tzv. Sudet, jež zabralo Německo po Mnichovské dohodě v roce 1938?

O pomoc s odpovědí na první otázku požádejte vaše učitele.

Odpověď na druhou otázku naleznete, pokud se podíváte na mapu, kde je vyznačena hranice mezi Protektorátem a Sudety:

Jestliže zjistíte, že Vaše škola skutečně v době 2.světové války existovala a navíc ležela na území Protektorátu, postupujte následovně:

1/ Informace o vaší škole zjistěte v archivu vašeho města (pokud se nachází v Praze, Plzni, Brně, Ostravě), nebo okresu (státním okresním archivu), kde jsou uloženy dokumenty, které se týkají její historie. Městské a okresní archivy se nacházejí v těchto městech České republiky: Seznam oblastních, okresních a městských archivů s odkazy na webové stránky

2/ Zjistěte si kontakt na archiv vašeho okresu či města a napište  jeho pracovníkům e-mail, v kterém uveďte, že se zajímáte o historii vaší školy v letech 1939-1945 a že byste si rádi pročetli dokumenty (kroniky, spisy, apod), které se její historie týkají. Nezapomeňte napsat název vaší školy a požádat o termín, v kterém byste mohli do archivu přijít.

3/ Až přijdete do archivu, jeho pracovníci již vám vysvětlí, jakým způsobem s dokumenty, jež vám budou předloženy, můžete pracovat. Do archivu můžete přijít sami bez doprovodu, pokud již vám je minimálně 15 let. Jestliže jste mladší, musí s vámi jít jako doprovod někdo, komu již 15 let bylo a může se prokázat občanským průkazem.

Jestliže zjistíte, že Vaše škola neležela na území Protektorátu, ale v odtrženém pohraničí (tzv. Sudetech):

Ve většině případů bohužel v archivech mnoho informací o historii vaší školy v letech 1939-1945 nenaleznete. České školy v Sudetech byly totiž rušeny a zavírány. Můžete zkusit zapátrat alespoň po tom, jaké okolnosti provázely uzavření školy, která existovala v budově vaší současné školy apod. Tyto informace zjistíte v městském (jestliže je vaše škola v Ústí nad Labem) nebo okresním archivu podle výše uvedeného návodu.

Jestliže budete potřebovat radu, požádejte své učitele (nejlépe dějepisu), nebo nám napište (adresu naleznete na úvodní straně tohoto webu) se žádostí o pomoc. Zeptejte se svých učitelů, zda s vámi něchtějí po historii Vaší školy bádat společně!


Jestliže se rozhodnete pátrat po historii Vaší školy v letech 1939-1945, určitě nám o tom napište! Výsledky Vašeho bádání pak zveřejníme na těchto internetových stránkách, pokud budete mít zájem!

Přejeme Vám hodně štěstí v cestování do historie vaší školy.

 

totop scroller