Po manifestačním pohřbu studenta medicíny Jana Opletala 15. listopadu 1939, který zemřel na základě střelného zranění utrženého na protiněmecké demonstraci 28. října 1939, podnikly 17.listopadu 1939 okupační orgány represivní akci namířenou proti českému vysokoškolskému studenstvu. Někteří vedoucí funkcionáři studentských spolků byli bez soudu popraveni, na 1200 studentů bylo posláno do koncentračního tábora. Následně byly uzavřeny české vysoké školy, které byly opět otevřeny až po zániku Protektorátu.