Přípravný revoluční národní výbor. Odbojová organizace, která sjednocovala některé významné představitele prvorepublikového Československa a protektorátní správy. V čele stál dramatik Jaroslav Kvapil, ve vedení působil mimo jiné bývalý ministr zahraničí Kamil Krofta. PRNV, který se chtěl stát zastřešujícím orgánem celého českého odboje, byl v létě 1944 rozbit gestapem.