Příklady cen zboží oficiální a na černém trhu:


Příklady cen zboží za Protektorátu – oficiální a černý trh:

 

Zboží/ rok

Cena na oficiálním trhu

Cena na černém trhu

Mouka

 

 

r. 1939

20,- K/kg

 

r. 1941

 

60,- K/ kg

Konec války

 

150,- K/kg

Sádlo

 

 

r. 1939

19,- K/kg

 

r. 1941

 

200,- K/kg

Konec války

 

1800,- K/kg

Vepřové maso

 

 

r. 1939

20,- K/kg

 

r. 1941

 

120,- K/kg

Konec války

 

580,- K/kg

Cukr

 

 

r. 1939

8,- K/kg

 

r. 1941

 

125,- K/kg

Konec války

 

400,- K/kg

Zrnková káva1

 

 

r. 1939

20,- K/kg

 

r. 1941

 

700,- K/kg

Konec války

 

9000,- K/kg

1 Zde nezbývalo než konzumovat kávové náhražky. Prodej kávy byl stejně od 1. 1. 1940 na území Protektorátu zakázán, stejně tak kakaa a čisté čokolády.

Informace převzaty z knihy: Gebhart J., Kuklík J.: Dramatické i všední dny protektorátu, Praha 1996.