Zdroje fotografií


 Protektorát


P1 – Německé vojsko v okupované Praze, zdroj: ČTK
P2 – Konstantin von Neurath, zdroj: Wikipedia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_N_1310_Bild-135,_Konstantin_von_Neurath.jpg
P3 – Průkaz člena Mládeže Národního souručenství, zdroj: Wikipedia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pr%C5%AFkaz_%C4%8Dlena_ml%C3%A1de%C5%BEe_N%C3%A1rodn%C3%ADho_souru%C4%8Denstv%C3%AD.gif
P4 –   Státní prezident   Emil Hácha , zdroj: ČTK
P5 – Generál   Alois Eliáš , zdroj: Wikipedia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-1987-0210-504,_Alois_Elias.jpg
P6 – Pohřeb Jana Opletala 15. listopadu 1939, zdroj: Památník TerezínP7 – Oběžník Úřadu říšského protektora oznamující zrušení celní hranice mezi Protektorátem a Říší, zdroj: Národní archiv
P8 –   Reinhard Heydrich si prohlíží České korunovační klenoty, zdroj: Památník Terezín
P9 – Heydrichův mercedes krátce po atentátu, zdroj: Wikipedia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_146-1972-039-44,_Heydrich-Attentat.jpg
P10 – Kurt Daluege, zdroj: Wikipedia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-2007-1010-502,_Kurt_Daluege.jpg
P11 Vypálená obec   Lidice , zdroj: Památník Terezín
P12 –   Karl Hermann Frank , zdroj: Památník Terezín
P13 – Květen 1945: Pražané stavějí v ulicích barikády, zdroj: Památník Terezín
P14 – Praha 28. října 1939, zdroj: Památník Terezín
P15 – Národní politika, 7. května 1939: zpráva o poctě převezeným ostatkům K. H. Máchy, zdroj: Knihovna Národního muzea

 


Světové události


V1 – Co se psalo v protektorátním tisku…:  Článek k bojům a Jugoslávii, České Slovo, 8. 4. 1941, Knihovna Národního muzea
V2 – Foto z protektorátního tisku: Říšský ministr zahraničních záležitostí von Ribbentrop oznámil v ranních hodinách dne 6. dubna 1941 vstup německých armád do Jugoslávie a Řecka
V3 – Co se psalo v protektorátním tisku…:  Titulky ke kapitulaci srbské branné moci, České Slovo, 18. 4. 1941, Knihovna Národního muzea
V4 – Co se psalo v protektorátním tisku…:  Německá říše ruší své dohody  s Velkou Británii a  Polskem,  Národní politika, 29. 4. 1939, Knihovna Národního muzea
V5 – Co se psalo v protektorátním tisku…: Spolek Hitlera a Mussoliniho nikoho neohrožuje, Národní politika, 23. 5, 1939, Knihovna Národního muzeaV6 – Maginotova linie, dělostřelecký srub B3 tvrze Hochwald v severovýchodní Francii, zdroj: Wikipedie, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lignemaginot.jpg
V7 – Podpis paktu o neútočení, právě podepisuje Molotov za sovětskou stranu, Ribbentrop v pozadí, zdroj: Wikipedie, U. S. National Archives and Records Administration, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MolotovRibbentropStalin.jpg
V8 – Napadení Polska, němečtí vojáci strhávají polskou hraniční závoru, zdroj: Wikipedie, Deutsches Bundesarchiv, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_146-1979-056-18A,_Polen,_Schlagbaum,_deutsche_Soldaten.jpg
V9 – Přepadení Norska , německé lodě v norských přístavech, zdroj: Wikipedie, Deutsches Bundesarchiv, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_101I-758-0056-35,_Norwegen,_deutsche_Kriegsschiffe.jpg
V10 – Německé síly se vyloďují u břehů Norska, zdroj: Wikipedie, Deutsches Bundesarchive, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_101I-757-0037N-26A,_Norwegen,_Schwerer_Kreuzer_%22Admiral_Hipper%22.jpg
V11 – Rozbombardovaný Rotterdam po napadení  Nizozemí německou armádou, zdroj: Wikipedia, U. S. National Archives, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rotterdam.jpg
V12- Nacistické jednotky vítězně pochodují Paříží, zdroj: Wikipedie, Deutsches Bundesarchiv, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_101I-126-0347-09A,_Paris,_Deutsche_Truppen_am_Arc_de_Triomphe.jpg
V14 – Winston Churchill v Coventry po bombardování, zdroj: Wikipedie, IWM Collections, autor: Horton (Capt), http://en.wikipedia.org/wiki/File:Churchill_CCathedral_H_14250.jpg
V15 – Erwin Rommel v severní Africe, 1. velitel Afrikakorpsu, zdroj: Wikipedie, Deutsches Bundesarchiv, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_101I-786-0327-19,_Nordafrika,_Erwin_Rommel_mit_Offizieren.jpg
V16 –   Adolf Hitler v Mariboru, městě patřícím Jugoslávii, po porážce začleněno do Německé říše, zdroj: Wikipedie, Deutsches Bundesarchiv, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_121-0723,_Marburg-Drau,_Adolf_Hitler.jpg
V17 –  Mapa znázorňující naplánované vlny útoku na Rusko, zdroj: Wikipedie, Snímek pořízen z filmu The Battle of Russia, 5. díl série Why We Fight, mapa vytvořena U. S. War Department , http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Operation_Barbarossa_6_lines_of_attack_Why_We_Fight_no._5.jpg
V18 – Atlantická charta, zdroj: Wikipedie, Wikimedia Commons, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Atlantic_Charter_(color).jpg
V19 – Protitankové zátarasy v Moskvě, zdroj:  Wikipedie, Wikimedia Commons, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Protivotankovy_yozh_02_1941.jpg
V20 – Výbuch torpédoborce USS Shaw v Pearl Harboru, zdroj: Wikipedie, U. S. archives, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:USS_SHAW_exploding_Pearl_Harbor_Nara_80-G-16871_2.jpg
V21 – Němečtí vojáci v ruinách Stalingradu, zdroj: Wikipedie, Bundesarchiv Bild, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-B22478,_Stalingrad,_Luftwaffen-Soldaten_in_Ruinen.jpg
V22 – Kolona německých tanků v bitvě u Kurska, zdroj: Wikipedie, Bundesarchiv Bild, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_101III-Zschaeckel-207-12,_Schlacht_um_Kursk,_Panzer_VI_(Tiger_I).jpg
V23 – Vylodění britských jednotek na Sicílii, zdroj: Wikipedie, IWM Collections, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Landing_beach_   on _the_opening_day_of_the_invasion_of_Sicily.jpg
V24 – Vylodění na plážích v Normandii, krycí název: Operace Overlord, na snímku pláž „Omaha“ po úspěšném obsazení, zdroj: Wikipedie, U. S. Department of Defense, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Normandy7.jpg
V25 – Z varšavského povstání, zdroj: Wikipedie, autor: Stefan Baluk, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Powstanie_warszawskie_patrol.jpg
V 26 – Američtí vojáci si prohlížejí vlající trikolóru na Eiffelově věži po osvobození Paříže, zdroj: Wikipedie, Franklin D. Roosevelt Presidental Library and Museum, http://en.wikipedia.org/wiki/File:American_soldiers_Eiffel_Tower.gif
V27 – Americké jednotky pochodují po Champs Elysees po osvobození Paříže, zdroj: Wikipedie, U. S. National Archives and Records Administration, http://en.wikipedia.org/wiki/File:American_troops_march_down_the_Champs_Elysees_crop.jpg
V33 - Z Jaltské konference, na snímku v popředí W. Churchill, F. D. Roosevelt a J. V. Stalin, zdroj: Wikipedie, Wikimedia Commons, U. S. Government photo, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yalta_summit_1945_with_Churchill,_Roosevelt,_Stalin.jpg
V28 -  Sovětské a kaťuše v boji o Berlín, zdroj: Wikipedie, Deutsches Bundesarchiv, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Russian_artillery_fire_in_Berlin.jpg
V29 – Setkání amerického a sovětského vojáka, vyfoceni před cedulí „Východ se setkává se Západem“ symbolizující historické setkání sovětské a americké armády u Torgau v Německu, zdroj: Wikipedie,  U. S. National Archives and Records Administration, autor: William E Pouson, http://en.wikipedia.org/wiki/File:ElbeDay1945_(NARA_ww2-121).jpg
V30 – Po porážce německé armády zavlála v Berlíně sovětská vlajka, zdroj: Wikipedie, Deutsches Bundesarchiv, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-R77767,_Berlin,_Rotarmisten_Unter_den_Linden.jpg
V31 – Hirošima po svržení atomové bomby, zdroj: Wikipedie, Wikimedia Commons, U. S. Department of Defense, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AtomicEffects-Hiroshima.jpg
V32 – Houbovitý mrak vzniklý z exploze atomové bomby svržené na Nagasaki, zdroj Wikipedie, Wikimedia Commons, U. S. National Archives and Records Administration,  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nagasakibomb.jpg

 


Školství


S1 – Adolf Hitler, Archiv Památníku Terezín
S2 – Ráno: čítanka pro čtvrtý a pátý postupný ročník obecných škol. Díl V. Praha, Státní nakladatelství 1938, s.106 a 113, Sbírky Památníku Terezín
S3 – Příjezd prvního presidenta Republiky československé T.G.Masaryka do Prahy dne 21.prosince 1918 – nástěnný obraz, Sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové
S4 – Edvard Beneš, http://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
S5 - Oběžník české zemské školní rady pro Moravu v Brně z 22.1.1941 ve věci stavby školních budov českých škol, Národní archiv v Praze, fond Ministerstvo školství 1918-1949, karton 952
S6 – T.G.Masaryk, http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
S7 – Výstava Německá velikost, Archiv ČTK
S8 – Wir lernen Deutsch – čítanka pro výuku němčiny,  Národní archiv, fond 109: Úřad říšského protektora – Státní tajemník
S9 – Vyhláška okresního úřadu v Pelhřimově z 28.11.1941, Archiv Národního muzea, fond Profesor   Jan Kapras , karton 105
S10 –   Emanuel Moravec v uniformě předsedy Kuratoria pro výchovu mládeže, Národní archiv v Praze, fond Emanuel Moravec, karton 12
S11 – Reinhard Heydrich (Státní okresní archiv v Berouně, fond Základní devítiletá škola 1.-5.ročník Beroun – Příbramské předměstí,  školní kronika 1940-1957
S12 – Znak Kuratoria pro výchovu mládeže, Týden mládeže 1944, Praha,   Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě – Orbis 1944
S13 – Zahynulí studenti Gymnázia v Roudnici nad Labem, Archiv Památníku Terezín
S14 – Odborná škola keramická, květen 1944, Archiv ČTK
S15 – Tablo abiturientů Židovského reformně reálného gymnázia, 1941, Archiv Památníku Terezín
S16 – Vyšší obchodní škola ústředního svazu obchodu, 1944, Archiv ČTK
S17 – Dopis rasového a osidlovacího úřadu SS pro Čechy a Moravu z 18.8.1941 adresovaný K.H.Frankovi ve věci vyšetření české školní mládeže, Národní archiv v Praze, fond Úřad říšského protektora – státní tajemník, 109-4/971
S18 – Zápis o lékařské prohlídce žactva na obecné škole Beroun – Příbramské předměstí ve školním roce 1941/42 (Státní okresní archiv Beroun, fond Základní devítiletá škola 1.-5.ročník Beroun – Příbramské předměstí (Zavadilka), školní kronika 1940/41-1956/57
S19 – Uprostřed   zastupující říšský protektor a šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti SS-Obergruppenführer  Reinhard Heydrich, vpravo státní tajemník Úřadu říšského protektora a vyšší velitel SS a policie v Protektorátě  SS-Gruppenführer Karl Hermann Frank, vlevo velitel protektorátní bezpečnostní policie a bezpečnostní služby SS-Standartenführer   Horst Böhme , jedni z hlavních strůjců nacistického teroru v českých zemích, zdroj: ČTK
S20 – Fotografie ze stěhování  reálného gymnázia v Litoměřicích do Terezína na podzim 1938 – toto gymnázium pak bylo okupanty zrušeno, Archiv Památníku Terezín
S21 – Třídní výkaz židovské míšenky Helgy Deutschové ze školního roku 1940/41