Případy studentů z Roudnice nad Labem


Po atentátu na R. Heydricha, v době tzv. heydrichiády, došlo k zatčení několika desítek studentů Reálného gymnázia a Vyšší průmyslové školy v Roudnici nad Labem, a to kvůli malicherné zámince a vykonstruovanému obvinění. Uvězněni byli 20. 6. 1942  ve věznici v terezínské Malé pevnosti.

O tři dny později, 23. 6. 1942, přijalo roudnické gymnázium opatření, které mělo napříště zamezit opakování podobných případů: byl vydán zákaz styku žáků gymnázia se žáky jiných škol.


Přesto k tomu však přirozeně docházelo. Zákaz porušil například žák III. třídy (tercie), Vlastimil Svoboda. Přečtěte si jeho výpověď, která byla sepsána 26. 6. 1942 v ředitelně školy za přítomnosti zatímního správce gymnázia a dalších dvou profesorů. Nahlédněte také do protokolu, sepsaného při vyšetřování přestupku, a zjistěte, jaké bylo vyústění celého případu a jak skončilo pro žáka

Po zjištění detailů případu z přiložených dokumentů se pokuste zamyslet nad situací Vlastimila Svobody. Jak byste hodnotili jeho „přestupek“ – jako záměrný či náhodný čin způsobený věkem…?